Thursday, June 13, 2013

PERINGKAT PELAKSANAAN PENTAKSIRAN


Klik gambar :)PERINGKAT PELAKSANAAN PENTAKSIRAN


 
 
1. Merancang
 
Peringkat sebelum sesuatu pentaksiran dilaksanakan. Ini memerlukan guru merancang perkara-perkara berikut:
                - Mengenal pasti murid yang hendak dinilaii
                - Menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai
                - Menentukan instrumen yang hendak digunakan
                - Menentukan aspek yang hendak diperhatikan
                - Menentukan  tempoh masa pemerhatian
                - Menentukan bila hendak menjalankan penilaian dan pentaksiran
 
 

2. Membina Instrumen
 
 
Semasa membina instrument, guru hendaklah pastikan bahawa instrumen tersebut perlulah mempunyai ciri-ciri berikut :
                - Tujuan yang jelas
                - Menepati apa yang hendak dinilai
                - Item boleh diukur
                - Setiap item hanya mengukur satu kemahiran sahaja
 

3. Melaksanakan Instrumen
 
 
Setelah reka bentuk siap dirancang, guru haruslah memikirkan bagaimana sesuatu pentaksiran tersebut akan dilaksanakan. Dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, pentaksiran dan penilaian boleh dilakukan melalui pemerhatian. Pemerhatian ialah pengamatan kepada perlakuan murid yang bersesuaian dengan perkembangan mereka. Dalam konteks pentaksiran, pemerhatian adalah satu kaedah yang sisitematik untuk mengumpul data atau maklumat dan merekodnya dengan tepat.


No comments:

Post a Comment