Sunday, September 15, 2013

Malaysia BerjayaMutiara HadisRasulullah SAW 
bersabda yang bermaksud :

"Barang siapa 
yang terpaksa 
harus memuji saudaranya, 
maka katakanlah:
 'Aku kira si fulan 
demikian dan demikian, 
tetapi Allah-lah
 yang menilai
 (keadaan sebenarnya).
 Aku tidak mahu
 menilai atas
 nama Allah
 (kepada seseorang) 
demikian dan demikian,
 jika memang 
kelebihan itu ada
 pada dirinya." 

[Hadis sahih, riwayat Bukhari]