Thursday, September 19, 2013

Al Anbiya :87" Tiada Tuhan yang
 disembah melainkan
 Engkau ya Allah, 
Maha Suci Engkau
Sesungguhnya aku 
adalah dari orang 
yang membuat zalim. "

(Al Anbiya :87)

No comments:

Post a Comment