Thursday, August 22, 2013

Pohon Kebahagiaan


BETULKAN NIAT DALAM MENUNTUT ILMU
[Kitab Bidayatul Hidayah-Imam al-Ghazali]

Pada pendahuluan kitab ini, Imam al-Ghazali memperkatakan tentang kepentingan memperbetulkan niat ketika menuntut ilmu. Niat yang boleh merosokkan mestilah dihindarkan. Imam Ghazali menyebutkan beberapa contoh niat yang rosak :
1. Lil Munafasah - untuk bersaing dengan orang.

2. Lil Mubahah - untuk berbangga-bangga.

3. Lil Taqaddum a'la al-arqan - untuk lebih daripada orang lain.

4. Lil Istiqamah wujud al-Nas - untuk tarik perhatian orang.

5. Lil Jam'i huttom al-dunya - untuk cari kekayaan dunia.

"Sesiapa 
yang menempuh 
satu jalan kerana mencari ilmu, 
Maka ALLAH akan 
memudahkan baginya
 jalan ke syurga."

 [Riwayat Muslim]

Imam Ghazali membahagikan
 golongan penuntut ilmu kepada tiga bahagian :


1. Golongan al-Faizin : Golongan yang belajar agama kerana mencari bekal akhirat dan redha Allah.


2. Golongan al-Mukhtatirin : Golongan yang belajar kerana mencari habuan duniawi demi kemuliaan, pangkat dan harta. Namun dia mengetahui kecacatan niatnya yang tersebut. Golongan ini kalau bertaubat boleh masuk dalam golongan yang pertama.


3. Golongan al-Halikin : Golongan yang dikuasai syaitan. Ini kerana menuntut ilmu untuk mencari harta, pangkat dan pengaruh. Pada masa yang sama dia merasakan dirinya betul dan mempunyai kedudukan yang baik disisi Allah.


No comments:

Post a Comment